Håbo Närradioförenings styrelse

                                                      

Ordförande Marcus Edlundh 073-067 12 46
     
Vice ordförande Jeanette Mineur 0171-505 56
     
Sekreterare/Kassör Tommy Hildorsson 018-38 68 07,070-649 83 41
     
Ledamot/ansvarig utgivare Carin Rubbestad 0171-581 81, 070-54 581 81
     
Ersättare Ari Kankainen 0171-579 40, 070-696 06 44
     
Ersättare Bo Hellgren 073-763 66 39
     
Revisor Sonia Thunman Larsson 0171-598 92, 070-59 00 996
     
Revisors ersättare Åsa Öman 0171-594 38
     
Valberedning Lars Nord 0171-556 99